TEORIE A PRAXE
Podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky (CZ.1.07/2.2.00/07.0321).

Cílem projektu je:
  • Prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce univerzity s podniky a firmami v rámci ročních řízených praxí studentů oboru Manažerská informatika Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.
  • Vytvoření PORTÁLU umožňujícího oboustranné sdílení odborných poznatků a praktických zkušeností.
  • Propojení současných studijních programů EF TU v Liberci s odbornou praxí a inovace studijních programů.
  • Účast akademických pracovníků na tuzemských a zahraničních konferencích a seminářích.
  • Pořádání odborných seminářů a konferencí se zaměřením na problematiku ICT.
  • Rozšíření a stabilizace sítě spolupracujících podnikatelských organizací s EF TUL.
Další informace o projektu                              Další informace o studijním oboru

Katedra informatiky Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci dlouhodobě spolupracuje s řadou podniků a organizací. Tato spolupráce se týká zajišťování studijních pracovních pobytů studentů oboru Manažerská informatika ve firmách, přednášek, semestrálních projektů, bakalářských a diplomových prací.

Pravidelné setkávání pracovníků kooperující sítě probíhá jednou za dva roky v listopadu na konferenci Liberecké ekonomické fórum. Při této příležitosti je vydávána odborná publikace, zabývající se aktuálními novinkami z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Seznam spolupracujících partnerů