Liberecké informatické forum

25.09.2014 - 26.09.2014 Sychrov Registrace Zpět
Na akci je nutná registrace. Maximální počet účastníků akce: 100.

Výzva k zaslání příspěvku pro mezinárodní konferenci „Liberecké informatické fórum“ Konference je organizována ve dnech 25. a 26. září 2014 pod záštitou děkana Ekonomické fakulty TUL doc. Ing. Miroslava Žižky, Ph.D a katedry informatiky EF TUL ve spolupráci se Severočeskou pobočkou České společnosti pro systémovou integraci. Zaměření konference: ICT v roli služeb – současnost a perspektivy. Rádi uvítáme i Váš příspěvek. Pro jeho prezentaci na mezinárodní konferenci nabízíme tyto podmínky: Jelikož je počet účastníků omezen, je nutné se registrovat. Zašlete celý příspěvek na naši kontaktní adresu do 24. srpna 2014 (elektronická verze ve formátu Word v anglickém nebo českém jazyce).

Zaměření konference: ICT v roli služeb – současnost a perspektivy. Rádi uvítáme i Váš příspěvek. Pro jeho prezentaci na mezinárodní konferenci nabízíme tyto podmínky: Jelikož je počet účastníků omezen, je nutné se registrovat. Zašlete celý příspěvek na naši kontaktní adresu do 24. srpna 2014 (elektronická verze ve formátu Word v anglickém nebo českém jazyce). Na základě recenzních posudků obdrží autor do 5. září 2014 vyjádření o přijetí/nepřijetí příspěvku pro prezentaci a publikování a případné připomínky a doporučení pro úpravu finální formy příspěvku. Termín zaslání konečné verze příspěvku je do 15. září 2014. Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku s ISBN, který bude zaslán k registraci v databázích Scopus a Web of Science. Bližší informace v „Pozvánce na konferenci (CFP_LIF_2014_cz)“.

Call for paper Informace o konferenci Šablona příspěvku